Svenska

Lán Dì Press är ett förlag som specialiserat sig på akupunkturböcker. Nuförtiden finns många böcker om akupunktur tillgängliga, baserade på modern akupunktur, TCM. Lán Dì Press inriktar sig och fokuserar på autentisk eller klassisk akupunktur, CCM (Classical Chinese Medicine).

Jämsides med moderna akupunkturböcker finns det många översättningar av de klassiska texterna, såsom Nei Jing, Nan Jing och Jia Yi Jing. Dessa skrifter är inte användarvänliga för den praktiserande akupunktören. Lán Dì Press ger ut böcker för praktisk vardaglig användning i akupunkturkliniken.

Lán Dì Press styrka ligger i kunskapen och mångfalden hos dess forskarlag. Gruppen består av sinologer, läkare och erfarna akupunktörer vilkas enade ansträngningar möjliggör att den kunskap som beskrivs i gamla texter kan tillämpas enkelt på akupunkturkliniken. Denna gamla och ursprungliga form av akupunktur kallas stems and branches eller wu yun liu qi.

De olika kända klassiska verken studeras av gruppen. Denna urgamla vishet integreras och sammanfogas med den senaste västerländska läkarvetenskapen. De filosofiska principerna och reglerna som presenteras i de uråldriga böckerna förefaller stödja de analytiska beskrivningarna som används av modern läkarvetenskap.

Böckerna som publiceras av Lán Dì Press baseras på klassikerna, som integrerats och sammanfogats med nutida medicinsk kunskap, använd och beprövad av akupunktörer under många år.

Den kände och mytiska Gule Kejsaren, Huang Di, sägs ha levt för 5000 år sedan. Hans bok, Nei Jing, anses vara fundamentet för akupunkturens filosofi och principer. De som är bekanta med en översättning av boken vet att boken är ett samspel av frågor och svar mellan Gule Kejsaren och hans hovs läkare.

Huang Di var den förste som samlade och sammanställde all kunskap i en bok, Nei Jing. Huang Di föregicks av en mindre känd kejsare, Fu Xi. De grundläggande principer som används av nutida akupunktörer utvecklades av Fu Xi.

Fu Xi kallas också den Röde Kejsaren medan Huang Di betyder Gule Kejsaren. Färgen röd används som en liknelse för fasen eld och gul står för jord, och dessa två liknelser utgör en del av det så kallade himmel-jord-människa begreppet. Detta begrepp beskriver universums skapelse och alla dess delar. Beteckningen människa har getts färgen blå inom detta begrepp. Lán Dì är kinesiska för Blåe Kejsaren.