Akupunktur Kurser

Det finns många olika typer av akupunkturkurser i Nederländerna och världen. Faktum är att det finns många olika former av akupunktur. Förutom de mest autentiska, den klassiska akupunkturen, har många andra former av akupunktur utvecklats under de senaste århundradena och även de senaste decennierna. Först en kort översikt över historien, följd av olika former av akupunktur och slutligen de moderna kurserna.

Det första beviset på akupunktur härstammar från den neolitiska eran, cirka 9 500 år före vår tideräkning. Under utgrävningar i Kina har nålar av sten och ben hittats, den så kallade Bian Shi (砭 石-stennålen). Det finns indikationer på att behandlingar har ägt rum, där stennålarna användes för att massera punkterna och de skarpare nålarna, skapade av ben, för att sticka dem. Bevis på att metall använts för att sticka akupunkturpunkter finns från 2:a århundradet f.Kr. Förmodligen användes metallnålar för länge sedan, under järn- och bronsåldern för 6.000 respektive 3.300 år sedan. För inte så länge sedan hittades den så kallade Ismannen Ötzi i Alperna. Denna mer än 5000 år gamla mumie verkar ha tatueringar, vilka exakt stämmer med kända akupunkturpunkter, på kroppen. Enligt vissa är det bevis på att behandling av specifika akupunkturpunkter med en sten, ben eller nål också var känd i Europa.

Det äldsta kända dokumentet om akupunktur är Nei Jing. Det är en bok bestående av två delar (Su Wen och Ling Shu) var och en med 81 kapitel. Det är en samling texter av olika författare, ihopsamlade av den berömde gula kejsaren Huang Di. Kejsaren ställer frågor och olika livläkare svarar. I denna mer än 2500 år gamla bok beskrivs klassisk akupunktur. Skolorna, som beskrivs nedan, är de fåtal platser där denna gamla kunskap, känd som CCM (klassisk kinesisk medicin) lärs ut. Många århundraden efter publiceringen av Nei Jing har akupunktur spridit sig till Japan, Korea och nuvarande Taiwan. Där finner vi modern japansk akupunktur, koreansk handakupunktur och skalpakupunktur. Sedan 1960 har akupunktur kommit till västvärlden. Denna akupunktur är känd som TCM och är en kombination av akupunkturpunkter, som i ett recept, och förskrivning av kinesiska örter. Dessutom finns den kosmetiska akupunkturen (föryngringsakupunktur) som utvecklats i Amerika och så tillämpas el på nålar i västvärlden. En fransk neurolog har utvecklat öronakupunkturen under det senaste århundradet. Örat ses som ett mikrosystem av hela kroppen, och införandet av permanenta nålar (lämnade i cirka 3 till 5 dagar) påverkar olika delar av kroppen. Alla sorters akupunktur, som homeo-akupunktur (doppning av en nål i en homeopatisk lösning innan den sticks i kroppen), har utvecklats under de senaste decennierna i västvärlden.

Efter denna historiska översikt och introduktionen till skillnaderna inom akupunktur kommer en redogörelse om kurser som lär ut autentisk akupunktur. Variationen inom utbildningarna är nästan lika stor som variationerna inom akupunktur. Kurserna sträcker sig från korta deltidskurser för lekmän, till akupunkturkurser för sjukvårdspersonal, och till 4 års heltidsstudier. I Sverige finns bara en akupunkturutbildning som lär ut autentisk akupunktur, även kallat wu yun liu qi akupunktur eller ”stems and branches” (stammar och grenar) akupunktur. Grundaren är Ulf Ahremark och han håller akupunkturutbildning i Örebro och i Stockholm. För att få veta mer om Ahremark Akupunkturs utbildning, klicka på länken bredvid den svenska flaggan.

 http://www.klassiskakupunktur.se/