Acupunctuur opleidingen in Nederland

Er zijn zeer veel verschillende soorten acupunctuur opleidingen in Nederland en de wereld. Het is zelfs zo dat er veel verschillende vormen van acupunctuur zijn. Naast de meest authentieke, de klassieke acupunctuur, zijn er vele andere vormen van acupunctuur ontwikkeld in de laatste eeuwen en zelfs de laatste decennia. Eerst even wat over de historie, daarna de verschillende vormen van acupunctuur en tot slot de moderne opleidingen.

Geschiedens
De eerste bewijzen van acupunctuur dateren vanuit het Neolitische tijdperk, ongeveer 9.500 jaar voor de jaartelling. Bij opgravingen in China zijn er naalden van steen en bot gevonden, de zogenaamde Bian Shi (砭石 – stenen naald). Er zijn aanwijzingen dat hiermee behandelingen hebben plaatsgevonden, waarbij de stenen naalden werden gebruikt om punten te masseren en de scherpere naalden van bot werden gebruikt om te prikken. Het bewijs van gebruik van metalen om acupunctuur punten aan te prikken dateert van de 2e eeuw voor de jaartelling. Waarschijnlijk werd lang daarvoor al met metalen naalden behandeld, aangezien het IJzeren en Bronzen tijdperk, respectievelijk, 6.000 en 3.300 jaar, voor de jaartelling heeft plaatsgevonden. Niet lang geleden is de zogenaamde Iceman Ötzi gevonden in de Alpen. Deze meer dan 5.000 jaar oude mummie blijkt groepen van tattoos op zijn lichaam te hebben die exact overeenkomen met bekende acupunctuur punten. Volgens sommigen is dit het bewijs dat behandeling van specifieke acupunctuur punten met een steen, bot of naald ook in Europa bekend was.

Het oudst bekende geschrift over acupunctuur is de Nei Jing. Een boek bestaande uit twee delen (Su Wen en Ling Shu) van elk 81 hoofdstukken. Het is een compilatie van verschillende auteurs, verzameld door de beroemde Gele Keizer, Huang Di. De Keizer stelt vragen en diverse hofartsen geven antwoord. In dit meer dan 2.500 jaar oude boek wordt de klassieke acupunctuur beschreven. Aan de hieronder beschreven opleidingen wordt deze kennis gedoceerd. Vele eeuwen na de publicatie van de Nei Jing heeft de acupunctuur zich verspreid over Japan, Korea en het huidige Tai Wan. Daar vinden we de moderne Japanse acupunctuur, Koreaanse hand acupunctuur en schedel acupunctuur. Sinds 1960 is de acupunctuur naar het de westerse wereld gekomen. Deze acupunctuur staat bekend als TCM en is een combinatie van een set van acupunctuur punten, die worden geprikt en het voorschrijven van Chinese kruiden. Naast de in Amerika ontwikkelde cosmetische acupunctuur (Rejuvenation Acupuncture), wordt in de westerse wereld elektrische stroom toegepast op naalden. Een Franse neuroloog heeft in de vorige eeuw de oor acupunctuur ontwikkeld. Het oor wordt gezien als een micro systeem van het hele lichaam, en het inbrengen van permanente naalden (3 tot 5 dagen) heeft een invloed. Zo zijn er door de eeuwen heen allerlei varianten ontwikkeld binnen de acupunctuur.

Opleidingen
Na dit historisch overzicht en de introductie m.b.t. de variaties binnen de acupunctuur, volgt uitleg over opleidingen die de authentieke acupunctuur doceren. De variatie binnen opleidingen is bijna net zo groot als de varianten binnen de acupunctuur. De opleidingen variëren van korte part-time cursussen voor leken, acupunctuur opleidingen voor (para) medici, tot 4-jarige full-time opleidingen. In Nederland zijn er vanaf het begin (rond 1970) twee verschillende soorten opleidingen. In de eerste plaats waren er 4-jarige part-time opleidingen voor, met name, fysiotherapeuten. Uit deze opleidingen is de NVA (Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur) ontstaan. Daarnaast is er een 2-jarige part-time opleiding voor artsen, die zich organiseren in de NAAV (Nederlandse Artsen Acupunctuur Vereniging). Deze verenigingen zijn enige tijd geleden gefuseerd. Momenteel zijn er ook opleidingen voor leken, die geen (para) medische vooropleiding hebben genoten en de oorspronkelijke 4-jarige opleidingen zijn helaas ingekort tot drie jaar. Slechts één opleiding in Nederland doceert tegenwoordig de authentieke klassieke acupunctuur, zoals beschreven in de Nei Jing. Op dit moment kan deze kennis alleen verkregen worden in de vorm van een opleiding georganiseerd door Meditura, die opleidt tot klassiek acupuncturist.
Meer informatie kunt u vinden op de website van Meditura.