Acupuncture University Israel

ישנם קורסים רבים לדיקור גם בהולנד וגם בעולם כולו. למעשה, ישנם סוגים רבים של דיקור. בנוסף לדיקור המקורי או הדיקור הקלאסי, פותחו צורות שונות של דיקור גם במאות האחרונות, ואפילו בעשורים האחרונים. ראשית ניתנת פה סקירה הסטורית קצרה, ולאחר מכן סקירה על צורות השונות של הדיקור, ולסיום סקירה על הקורסים המודרנים.

העדויות הראשונות לדיקור נמצאו בתקופה הנאוליתית, בערך לפני 9500 שנה לפני הספירה. בחפירות שנעשו בסין, נמצאו מחטים מאבן או עצם (BIAN SHI) ישנן עדויות לטיפולים שנעשו בעזרת אבנים, לעיסוי נקודות דיקור, ואף בעזרת מחטים מאבן ששימשו לדיקור. עדות למחטים ממתכת קיימת מהמאה השניה לפני הספירה. סביר להניח שמחטים ממתכת היו בשימוש עוד מתקופת המתכת – ברונזה, מלפני 3300 – 6000 שנה. לפני זמן לא רב, נמצא איש הקרח באלפים, מומיה בת 5000 שנה אשר עליה נמצאו סימני קעקוע שתואמים נקודות דיקור ידועות. על פי דעות מסויימות, זוהיא עדות לכך שדיקור היה בשימוש גם באירופה.

המסמך העתיק ביותר על דיקור הוא הניי צינג. זהו ספר שבנוי משני חלקים (SU WEN, LING SHU) כל אחד בעל 81 פרקים. הספר נכתב על ידי סופרים שונים, אשר אוגדו על ידי הקיסר הצהוב המפורסם. הקיסר שואל את השאלות, ורופאי החצר השונים עונים. בספר זה, שגילו מעל 2500 שנה, מתוארת האקופונקטורה הקלאסית. המכללות שמתוארות בהמשך, הן המקום הנדיר שמלמדות ידע זה, אשר נקרא גם CLASSICAL CHINESE MEDICINE (CCM). שנים רבות אחרי פרסום הניי צינג, אפשר למצוא דיקור ביפן, קוראה, טיואן, ועוד. אפשר למצוא דיקור כף יד, דיקור ראש. מאז שנות ה-60, דיקור נכנם לעולם המערבי, והוא ידוע בשמו – TCM. דיקור זה משתמש בפורמולות של נקודות, ובנוסף ניתן מרשם של פורמולת צמחים. כמו כן, אפשר למצוא דיקור קוסמטי, דיקור בעזרת זרם חשמלי. במאה הקודמת, נוירולוג צרפתי פיתח דיקור של האוזן, כאשר האוזן משמשת כמפה לאיברי הגוף השונים. המחטים מוחדרות לאפרכסת, ונשטרות שם ביו 3-5 ימים. בנוסף פותחו שיטות שונות כמו הומאו-אקופונקטורה, אשר משלב בין דיקור להומאופטיה. מחטים מושרות בתמיסות הומאופטיות לפני הדיקור. שיטות שונות פותחו בעולם המערבי.

לאחר סקירה הסטורית זו, והסבר על הצורות השונות של הדיקור, ישנה סקירה על תוכניות הלימוד השונות אשר מלמדות את האקופונקטורה המקורית. השוני בין תוכניות אלו, הינו כמעט כמו השוני בין סוגי הדיקור השונים. הקורסים נעים בין קורסים עממים, לקורסים פארא רםואיים, לבין קורסים מלאים של 4 שנים. באנגליה קיים בית הספר הותיק ביותר, אשר נוסד ב 1972 על ידי DR. VAN BUREN והוא בית הספר היחיד אשר מחנך תלמידים בשיטה של WU YUN LIU QI , אשר ידוע בשמו העממי "הגזעים והענפים". למידע נוסף פתחו את הקישור של הדגל האנגלי.

http://www.ica-israel.com